Konkursy

Konkursy na najlepsze tatuaże

Skład jury:

 • Łukasz "Smyku" Siemieniewicz
 • Maciej Magic Chęsiak
 • Alex Mansuy

Podczas Łódź Tattoo Konwent 2016 odbędą się konkursy na najlepszy tatuaż w następujących kategoriach:

Sobota:

 • Najlepszy tatuaż duży czarno-szary
 • Najlepszy tatuaż mały kolorowy 
 • Najlepszy tatuaż realistyczny
 • Najlepszy tatuaż graficzny / geometryczny
 • Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu 

Niedziela:

 • Najlepszy tatuaż duży kolorowy 
 • Najlepszy tatuaż mały czarno-szary 
 • Najlepszy tatuaż tradycyjny klasyczny
 • Najlepszy tatuaż neo tradycyjny
 • Najlepszy tatuaż mikro
 • Najlepszy tatuaż II dnia Konwentu 

 

REGULAMIN

 1. Obowiązuje zasada – jeden tatuaż = jedna kategoria,
 2. Tatuaże zgłaszać należy w punkcie informacyjnym, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego konkursu (prosimy zrobić to jak najwcześniej),
 3. Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma numerki odpowiedniego koloru oznaczające rodzaj kategorii i kolejność w wyczytywaniu przez prowadzącego,
 4. Tatuaże pod kątem zgodności z kategorią, a także oceny pracy pod kątem artystycznym, kompozycyjnym i technicznym dokonuje jury,
 

ZASADY KATEGORII KONKURSOWYCH

Mały czarno-szary

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który:

 • nie jest większy od formatu a4 (dopuszczalne przekroczenie 0-3 cm),
 • tatuaż w swej przeważającej części wykonany został w czerniach i/lub szarościach,
 • dopuszczalne jest użycie koloru białego oraz dwóch innych w niewielkiej ilości,

Duży czarno-szary

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który:

 • jest większy od formatu a4,
 • tatuaż w swej przeważającej części wykonany został w czerniach i/lub szarościach,
 • dopuszczalne jest użycie koloru białego oraz dwóch innych w niewielkiej ilości,

Mały Kolorowy

Do konkursu można zgłosić tatuaż, który:

 • wykonany został przy użyciu wielu kolorów,
 • jest mniejszy od formatu a4 (dopuszczalne przekroczenie 0-3 cm),

Duży Kolorowy

Do konkursu można zgłosić tatuaż, który:

 • wykonany został przy użyciu wielu kolorów,
 • jest większy od formatu a4,

Tradycyjny klasyczny

Do konkursu można zgłosić tatuaż, który:

 • jest zgodny z estetyką i surowymi zasadami, które stanowią podstawę pierwotnego stylu tradycyjnegojest zgodny z estetyką i surowymi zasadami, które stanowią podstawę pierwotnego stylu tradycyjnego,
 • charakteryzyje się prostą, wyrazistą estetyką, w której dominuje m.in: gruby kontur, wąska paleta barw czy oszczędne cienie,

Neo-tradycyjny

Do konkursu można zgłosić tatuaż, który:

 • prezentuje wzbogaconą estetykę stylu tradycyjnego,
 • od rygorystycznego kanonu 'traditionala', odróżnia sie m.in. poprzez: wprowadzenie cieńszego i delikatniejszego konturu, obecność większej ilości finezyjnych elementów, rozszerzenie palety barw oraz wykorzystanie jaśniejszych odcieni,

Graficzny / Geometryczny

Tatuaż inspirowany wszelkimi, szeroko rozumianymi technikami graficznymi  - dopuszczalne są zarówno czernie jak i kolory, elementy geometrii lub trash polki. Format dowolny. W tej kategorii szczególny nacisk przy ocenie kładziony jest na oryginalność kompozycji i ciekawe rozwiązanie techniczne tatuażu


Mikro

Dowolna kolorystycznie i tematycznie kategoria (z wykluczeniem symbolu nieskończoności ;-) ),  w której podstawową wytyczną jest oryginalność rozwiązania zgłaszanego tatuażu  w rozmiarze nieprzekraczającym formatu 7x7 cm. 


Realistyczny

Do konkursu można zgłosić tatuaż realistyczny, który został wykonany w kolorze albo w szarościach. Wielkość pracy zgłoszonej do do konkursu nie ma znaczenia.


I dnia Konwentu

Do konkursu można zgłosić tatuaż, który:

 • został wykonany podczas pierwszego dnia Konwentu,
 • niedopuszczalne jest kończenie i 'odświeżanie' prac wykonanych wcześniej,

II dnia Konwentu

Do konkursu można zgłosić tatuaż, który:

 • został wykonany podczas drugiego dnia Konwentu,
 • niedopuszczalne jest kończenie i 'odświeżanie' prac wykonanych wcześniej,

Sponsorzy

Patroni medialni